80 jaar kennis en ervaring

Het is ons een genoegen u te mogen verwelkomen op de site van ROLLEX bvba  en danken u voor de belangstelling die u toont in onze onderneming en onze werkzaamheden. Wij houden er aan de bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren en u u een maximum aan comfort te bieden bij uw bezoek aan onze site. Wij stellen alles in het werk om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen bij iedere stap in de behandeling ervan.

Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Hiernavolgend vindt U de gedragslijn van de firma “ROLLEX EBVBA” (hierna "ROLLEX" genoemd)  voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer  wanneer deze persoonsgegevens verwerkt.
Deze handelwijze wordt zowel op manuele als geïnformatiseerde  gegevensverwerking toegepast

ROLLEX verwerkt geen enkel persoonsgegeven over haar bezoekers aan de website. Er worden wel anoniem gegevens verzameld over wanneer en het aantal keren dat een bepaalde pagina wordt bezocht. Hierbij worden geen andere data genoteerd.

Persoonsgegevens die de gebruiker meedeelt bij het invullen van een formulier op deze site met betrekking tot een vraag, een klacht, een informatie of advies, verwerkt ROLLEX om de vraag van de gebruiker te kunnen voldoen. 

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel van de firma dat de verzoeken behandelt. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten de firma wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker.

ROLLEX gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van volgende activiteiten :
technisch beheer van de internetsite, opvolging van uw verzoeken, opvolging van cliënteel, enquêtes over onze activiteiten en marketingcampagnes.

Onze medewerkers verbinden zich ertoe om de regels van vertrouwelijkheid en onderhavige gedragscode te respecteren.

Recht op inzage

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens,  in overeenstemming met de geldende wetgeving, inkijken, ze laten verbeteren of, indien hij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. Hij stuurt hiertoe een brief naar het hogervermelde adres, of stuurt een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Links naar andere sites

Deze website bevat links naar sites van de particuliere en overheidssector. ROLLEX kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gebruikers wordt aangeraden dit zelf na te gaan door de privacycverklaring te raadplegen die op iedere website moet voorkomen.

Hosting :

De hosting van deze website wordt uitgevoerd door het webhostingbedrijf Combell nv
Skaldenstraat 121
B-9042 Gent
Tel: +32 (0)9 218.79.79
Gelieve nota te nemen van de privacyverklaring van dit webhostingbedrijf