Een klare service

Service is bij onze firma geen ijdel woord De service begint vanaf de offerte en loopt als een rode draad verder over het adviserend gesprek, de planning, de plaatsing, de oplevering, en wordt logisch verder gezet in onderhoud en eventuele herstellingen.

Voor een snelle, efficiente en duurzame service is een directe en nauwe samenwerking met onze professionele leveranciers van groot belang. Deze leveranciers werden daarom zorgvuldig uitgekozen. Bij de keuze werd niet alleen de kwaliteit van de materialen in acht genomen maar ook de slagkracht van de firma wat betreft de ondersteuning voor en na verkoop, de innovatieve kracht, en duurzaamheid.

Kwaliteit en efficiëntie

De firma Rollex parketvloeren levert kwaliteit op het vlak van nieuwe plaatsing, renovaties en onderhoud.

  • Nieuwe installaties

   Onze firma Rollex biedt U een jarenlange ervaring in de plaatsing van parketvloeren.
   Modern aangepaste plaatsingstechnieken en montagemateriaal, technisch doordachte oplossingen en hun doelmatige planning in directe en nauwe samenwerking met de professionele leveranciers verzekeren een snelle, efficiente en termijnvaste uitvoering van de opdrachten.

  • Renovaties

   In direct overleg met de klant wordt gezocht naar de meest efficiente en economische oplossing voor de geplande renovatiewerken.
   Bij het ontwerp en de adviserende gesprekken worden uiteraard de kosten-baten analyse, de plaatsingsomstandigheden nauwgezet en doordacht in acht genomen.

  • Onderhoud

   Dankzij de recente technologische ontwikkelingen op het vlak van de afwerkings- en de onderhoudsproducten, vraagt een houten vloer op dit moment niet meer onderhoud dan elke andere vloerbedekking.

   Elk van de afwerkingsmethodes (lak, olie en boenwas) vraagt een onderhoud met aangepaste producten. Door onderhoudsproducten van hoge kwaliteit, afgestemd op de specifieke onderhoudsvereisten van de houten vloer te gebruiken, wordt het onderhoud aanzienlijk vereenvoudigd en zijn een blijvend mooi uitzicht en een lange levensduur van het hout verzekerd. De nodige onderhoudsproducten met gebruiksaanwijzing kunt u bij onze firma verkrijgen.

  • Nazorg

   Indien u koos voor een olie afwerking kunnen wij voor u deze onderhoudsbeurten verzorgen: intensief reinigen en nieuwe onderhoudsolie toevoegen.